щях да пиша за четенето, други вече писаха – вижте

05.05.2012 § Вашият коментар

Всичко започва с за кого са книгите и авторката поканва други да пишат по темата. Някои от тях пишат и ги вижте отдолу.

 

Advertisements

in links we trust: books – how to participate in open source project

04.03.2012 § Вашият коментар

Това са две наскоро излезли свободни (мога да се свалят безплатно) книги, които целят да помогнат на хората, които искат да участват в проект с отворен код. За да разбереш, работиш и извлечеш нещо от участието си изглежда трябва да знаеш някои „правила“. Тези две книги ни ги показват практично. Иначе за поглед по-отгоре, по-философски прочетете Катедралата и базара.

 • Open Advice – Open Advice is a knowledge collection from a wide variety of Free Software projects. It answers the question what 42 prominent contributors would have liked to know when they started so you can get a head-start no matter how and where you contribute.
 • The Open Source Way is a book that shows how to (and how not to) engage with the community members on projects of any type by practicing the open source way. This handbook distills years of knowledge our community members have gained while running open source projects.

човешкия материал

29.12.2011 § Вашият коментар

Това е цитат от Soulful Science на Diane Coyle. Copyright ©  by Princeton University Press. Мисля, че имам право на  откъс на цитат от книгата, но все пак имайте в предвид, че е защитена с  ©.

Текста е част от глава проследяваща развитието на моделите или теориите за растежа в икономиката. Той е за част то развитието на тези теории, не крайното им, но всяка теория наследява нещо от предишните, тази е една от новите, но не най-новата и актуална.

My earlier description of the neoclassical model referred toinputs of “labor” and mentioned, fleetingly, issues of labor quality, such aseducational attainment. The right kind of concept to use in a theory of growthis not the number of workers but rather a quantity which also takes account oftheir skills and effectiveness. The term used is human capital , theaccumulated stock of human abilities, by analogy with the accumulated stock ofequipment that makes up physical capital. Lucas adapted the standard model toincorporate human capital explicitly, including individual decisions about howmuch to invest to acquire knowledge. He argued that such decisions are made ina social context, in a way which has no parallel for decisions to invest inmachinery. If I live in a country where average levels of education are low, itis unlikely to pay me to invest heavily in my own human capital because thereturns will be low: they will be geared toward the average, which myindividual decision cannot affect. So countries can become settled in alow-level trap. Conversely, the payoff to my education will be greater if I’mworking with other people who are highly educated. Here is a mechanism whichcan clearly lead to divergence, not convergence, between economies. In terms ofthe formal model, Lucas introduced a production function depending on physicalcapital, aggregate human capital, and average human capital, with diminishingmarginal returns to the first two terms, and a spillover from average humancapital to the other terms. The incentive for individuals to invest in theirown human capital depends on the decisions of others.

Следва превода на български:

По-ранните миописания на неокласическия модел се отнасяше до ресурсите за създаване на „труда”и споменато между другото, въпросите за качеството на труда, като добиване наобразование. Правилната концепция за използване в теорията за растежа не е брояна работниците, а по скоро качеството, като се взимат в предвид техните уменияи ефективност. Използвания термин е човешки капитал, по аналогия със събраниясбор от оборудване, което съставя физическия капитал. Лукас е адаптиралстандартния модел за да го приспособи към човешкия капитал, включително и колкода инвестираш за да се добие знание. Той смята, че такива решения се вземат всоциален контекст, по начин който няма еквивалент при инвестицията във физическикапитал. Ако аз живея в страна, където средните нива на образованост са ниски емалко вероятно да инвестирам много в моя човешки капитал, защото възвращаемосттаще е малка: тя ще клони към средната, която моето индивидуално решение не можеда промени. Така страните биват хванати в капна на ниската образованост.Съответно възвращаемостта на моето образование ще е по-голяма, ако работя схора, които са добре образовани. Ето механизъм, който може да доведе до раздалечаване,а не до сближаване между икономиките. В условията на формалния модел, Лукаспредставя производствена функция зависеща от физическия капитал, сборниячовешки капитал и средния човешки капитал, с намаляващи гранична (маргинална)възвращаемост от първите два, и разпространяващ се ефект от средния човешкикапитал към първите две. Стимулите да инвестират в собствения си човешкикапитал зависи от решенията на другите.

Мислех да напиша коментар към този цитат, но реших, че ще ми е по интересно да задам въпроси. Ще се опитам да не задавам отговори. За мен от най-голям интерес представляваше текста подчертан в превода на български.

 • На кое място по грамотност е България в света (аз не знам)?
 • Качеството на образованието при наличната система на образование, определя ли се от нуждата от него? Тоест дали нивото на постиганото образование се определя от реалното му търсене?
 • Търсенето на хора с образование отвътре от страната ли се създава или външни сили или фактори го създават? (ако е отвътре е по-устойчиво)
 • Какво определя устойчивото съществуване на професии или браншове имащи високо образовани специалисти в България?
 • Ако на вас ви изникнаха някакви въпроси може пък тях да зададете или да дадете  отговор на не задаван въпрос.

Споменатия в цитата капан на ниска образованост има работещи решения, но не това е фокуса на този запис, а къде сме ние каква е нашата среда.

in links we trust: еволюция чрез копиране

10.08.2011 § Вашият коментар

 • Видеото уж е за езика, но всъщност е за ученето чрез копиране и ролята на езика в това. Харесаха ми основните, установените неща, но не съм съгласен с някои от твърденията на Mark Pagel.     http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf
 • ‘The Objective of Education Is Learning, Not Teaching’ откъс от книга обясняващ по „нов“ начин ученето и голяма част от него става чрез копиране, макар да не се казва директно в откъса.
 • In Praise of Copying  безплатна (Creative Commons) книга, която изследва какво е копирането и как се използва, и действа.
 • как да се науча да програмирам

  09.02.2011 § Вашият коментар

  Има различни мнения за това как и с кой програмен език да навлезеш в програмирането. Всяко от тях има своите основания. В този запис ви предлагам програмния език Python, обща култура в програмирането и един ценен съвет.

  В опита ми с програмните езици срещам много често употребявани думи, които изглежда авторите смятат, че знам . Нещо като обща култура за програмните езици. Е аз не ги знаех, оттук оттам научих някои. Но в сайта Programming Dojo добих обща представа или обща култура за програмните езици. Дори да не искате да се занимавате с програмиране, сайта би ви обогатил общата култура. Написан и направен е така, че да е лесен за използване и разбиране.

  Ерик Реймънд в есето си „Как да стана хакер“ (на английски) препоръчва интерпретаторния език Python, за първи програмен език който да научите. Той не е единствения който смята Python за подходящ за начинаещи. Университети и училища го използват като въведение в програмирането. причините поради които го правят и знам за тях са, че езика е лесен за научаване и използване. Въпреки това има възможности на често използваните в бизнеса програмни езици.
  За свободно ползване и разпространение има няколко източника от които можете да се запознаете с езика:

  • Learn Python The Hard Way -The book is very simple:
   52 exercises in all.
   26 cover just input/output, variables, and functions.
   26 cover logic (boolean algebra, if-statements, while-loops, etc.)
  • How to Think Like a Computer Scientist – „Exercise solutions and code examples are available from this web site (links are in the book), along with Swampy, a suite of Python programs that is used in some of the exercises.“
  • A Byte of Python 
  • The LiveWires Python Course„On the LiveWires Scripture Union camp in 1999, we taught a computer language called Python for the first time. We’ve carried on using it on the holiday every summer since then.

   To help us teach Python to the young people on the holiday, the LiveWires team produced a set of worksheets and a Python package (the LiveWires package) to go with them. We’ve decided to make these available to the world at large under open source licences.“

  Един съвет за ученето да се програмира от блог пост на Gina Trapani, който смятам за ценен.

  Въпроса е не е „Как да се науча да програмирам“, а „Какво искам да направя с програмирането“.

  За да не изпаднете в заблуждение, аз не мога да програмирам (HTML и CSS не са програмни езици). Но имам желанието да се науча.
  Ако имате мнение по тази тема или смятате, че изпускам нещо важно, моля оставете го като коментар или ми пишете на имейла в дясно.

  Обновяване: Открих по-добър начин за навлизане в програмирането и писах за него в записа Introduction to Computer Science and Programming.

  слънце недосегаемо (роман изповед) – 2 част впечатления

  25.11.2010 § Вашият коментар

  Впечатленията ми от първата част са тук.
  По принцип „Слънце недосегаемо“ се определя като магически реализъм. Аз съм чел само два автора от този жанр и мисля, че не е магически реализъм, а научна фантастика. От магическия реализъм, който съм чел,митологичните и приказни същества си остават част от митовете за тях и са някак неясни мистериозни. Направо книгите са за нашата реалност, която се преплита с тази на мита. В „Слънце недосегаемо“ няма митове. Митичните същества са просто герои с имена от митовете, за които се крият идеите на Николай Теллалов. Вярно е, че змейовете и философията и поведението им са нещо непривично за реалността, в която живеем, но не е и невъзможно. Смятам, че е научна фантастика, защото през цялата книга се обсъждат теми като астрономия, календари, езици, организация на обществото,философия и още други научни теми.
  Втората част на книгата е по-динамична от първата. Запознаваме се със змейовете и тяхното общество, което е организирано според философията на анархизма както я разбира автора. А това е, че промяната в обществото идва от индивида, не е налагана от обществото. Въпреки, че индивидуалността е нормата, по висшата норма е спазване правилата на обществото, но повече може да видите в книгата.
  Змейовете не са представени като идеалния вариант на вид. Те са просто един вариант. Основното в тяхната философия е запазване на равновесието. Равновесието е моралния им ориентир, не кое е добро и зло.
  Извадих няколко цитата, които в началото на втората част описват мирогледа на змейовете.

  Трябва да узнаеш нещо важно за змейовете, Радославе. Да си змей, това значи да правиш разлика между себе си и своите настроения. Непрекъснато да осъзнаваш целта и насоката си на действие.Змеят е свобода, Радо, а свободата е от нищо да не изпитваш долния животински страх – страх от живота, което значи ужас пред смъртта, страх пред истината, което значи да си в плен на лъжата. Да си господар на чувствата и настроенията си, да си над тях! Тоест – да летиш високо! Естествено, като владееш емоциите, не значи да си безчувствен, напротив… Змейовете сме като с одрани кожи чувстваме твърде много. И затова сме развили способността да сме силни – за да го понесем. Не да се крием зад обезболяващи… Другото условие да не си просто люспеста твар, а шаркан, е да се водиш от тая повеля: „Следвай своята Съдба и не пречи на другите да вършат същото! Не бягай от Съдбата си, не търси чужди Пътища, не ги отнемай от никого. Упътвай, ала не мъкни никого по Пътя на неговата орис!“ Така се превежда на човешки Първият закон на шарканите.

  Поетът е по-висш и издигнат от Воина, защото Твори… – промълви Алванд. – Поетът е стратег при война и Съзидател в мирно време. Понякога е по-напред в Пътя си от по-старшите възрасти да осъществи своята Съдба и да помогне на другите да го достигнат, без да се намесва в живота им… Малцина шаркани дорастват до Поети. Обикновено прескачаме този етап, това състояние е за единици, за Надарените, докоснати от Слънцето, както никой друг сред ятата и рояците. Поетите от нас са били богове в много светове и реалности.

  Главните герои се променят и водещи стават два змея, приятели на Радослав, които се завръщат на Земята. Там виждаме сблъсъка между човешкия начин и този на змейовете. Автора ни обяснява какво е лошо според него в човешкия начин на живот и мислене. Същевременно много интересно се описва българската действителност.
  Всичко накрая не завършва щастливо за всеки главен герой. Змейовете не са показани като съвършени, показни са вътрешните им битки и трудните избори, с които се борят. Въобще в „Слънце недосегаемо“ много земно Теллалов описва действащите лица в нея. Имах чувството, че автора като змейовете-шаркани безпристрастно пише за нещата в „Слънце недосегаемо“.
  Романа има подзаглавие – роман изповед. Теллалов се описва в blogger профила си „пиша фантастика и измислям светове, в които бих искал да живея“. „Слънце недосегаемо“ е неговата изповед за тези негови светове и идеите му за живота и хората.
  Книгата може да се прочете цялата, заедно с други неща на Теллалов на следващия адрес http://chitanka.info/lib/author/Николай+Теллалов 
  Книгата на хартия може да се поръча от издателство „Човешката библиотека“ и от Интернет книжарниците. Повече на този адрес за поръчки – http://choveshkata.net/blog/?page_id=180 .

  първата истинска книжарница за е-книги

  19.11.2010 § Вашият коментар

  Около суматохата край http://chitanka.info/ се появи една истинска книжарница за електронни книги – е-Книги.
  Имат много модерен, адекватен подход за времето ни  към продаването на електронни книги. Предлагат няколко модела на продаване на книги.

  • Свободни книги, под Creative Commons лиценз, за които може да платите, ако искате да подкрепите автора или само, да я изтеглите безплатно.
  • Книги, които имат начална цена, но вие можете да платите повече, за да подкрепите автора.
  • Книги със точно определена, непроменяема цена.

  Впечатлен съм от този бизнес модел или микс от бизнес модели в тази книжарница. Много адекватно са се насочили към издаването само на български автори. По този начин покриват една незапълнена ниша. Идеята им да предлагат и преводи на български автор на други езици, също е добра. В свят, който все повече проявява любопитство към чуждите култури, това определено е печелившо решение.
  Повече за е-книжарницата за е-книги можете да прочетете в интервюто със създателите и.
  Още повече, че книгите не са с DRM  или по друг начин казано, няма защита срещу копиране или ограничения в ползването на е-книгата.
  Желая им успех!

  Update: Платените книги имат защита и могат да се четат само онлайн. Изглежда (не съм сигурен)  автора или издателството определят нивото на защита на книгата. Някои платени книги освен да се четат онлайн, могат и да се разпечатват и да се свалят като файлове.

  Update 2: Единствената ми забележка е само за името на книжарницата-издателство. Все едно да наречеш минерална вода „Вода“. Нужно им е нещо по-подходящо подсказващо, че се занимават главно с български автори.

  Where Am I?

  You are currently browsing the книги category at времето.