Дзен и изкуството на правенето

16.11.2011 § Вашият коментар

If you have any claims regarding copyright contact me by e-mail. I use the article non-commercially and have noted O’Reilly Media, Inccopyright.Тази статия е взета от от списанието Make, подобно на едновремешното „Направи си сам“. Където е използвана думата правене става въпрос за правене на физически неща по начина направи си сам. Статията с коментарите към нея може да се прочете на : Zen and the Art of Making
Авторското право е на © 2011 O’Reilly Media, Inc


© 2011 O’Reilly Media, Inc.

Дзен и изкуството на правенето

p { margin-bottom: 0.21cm; }

Тази седмица в моятаколонка реших да споделя някои от моитебележки, които записах, докато правехнеща, работех и помагах на начинаещи.
Наскоро си мислех колкое хубаво да си начинаещ в нещо в сравнениес това да си „експерт”.
В някакъв момент всичкиставаме експерти в нещо. Аз истинскиискам да избегна да стана експерт внякои неща, само за да мога да продължада уча повече без тежестта да бъдаексперт. Да бъдеш експерт означава, четвоето пътуване по някакъв начин есвършило. Мислех да нарека тази статия„проблема на експерта”, но се надявам,че ще харесате този почти поток насъзнанието ми събран през последнитеняколко седмици. Не забравяйте да пооставите коментар за вашите преживяванияс ученето на ново умение и как сеподдръжате мотивирани да учите повече.
Реших да започна с любимцитат:

Започни в началотои и продължи докато стигнеш до края,тогава спри.

-„Алиса в странатана чудесата”

Когато започнеш даправиш нещо, обикновено не се оказваштам където си мислил, че ще бъдеш.Обикновено е някое по-добро място.Начинаещия може да си представи повечеот експерта, защото начинаещия не вижда,все още, ограниченията. Децата са посъщия начин – те подхождат към нещатас отворен ум, не им е било казано, всеоще, „ не можеш да направиш това”.
Начинаещите не взематпари за времето си – не е работа и времетоняма значение. Начинаещите (и децата)обикновено имат повече време отколкотопари. Начинаещите не събират трофеи(все още) – те изследват. Ако не знаешграниците на нещо за кратко време твоитеидеи са безгранични.
Може би да ставам експертив разни неща е просто в нашата съдба –всички се специализираме, остаряванетое неизбежно – но запазване на неща отдетството ни е възможно, просто понякогае борба. За това много от нас иматбезопасни места като работилници, илимаса за работа, където можем да гизащитим. Ако сте самопровъзгласил сеексперт в нещо, свършвате като защитаватеработата си от другите експерти. Интернете увеличител на този феномен. Мисля еважно да имаме места, където начинаещитемогат да си помагат един на друг иекспертите да са там не само да споделятинформация, но и да споделят как саоткрили неща (понякога как е по-важноот какво). Най-добрите експерти отварятвратата, но ти влизаш сам.
Експертите стоят наедно място, а начинаещите постоянно сепридвижват. Експерт може да посочитрудностите в някой проект, докатоначинаещия може да види само възможностите(и по късно много начини да направигрешки). Наградата за начинаещите не енещата, които правят, тя е човека, койтостава заради нещата, които правят исподелят. Начинаещите имат нужда отмного практика, експертите имат нуждаповече да приказват отколкото дапрактикуват, обикновено. Начинаещитеправят много прости неща преди даразберат какво правят, но те са опростени.Експертите се мъчат да направят нещатапрости, защото те искат да вложат всичко,което знаят в нещо за да демонстриратекспертността си.

Начинаещите споделятгрешките си, експертите ги крият. Знаниетое едно от малкото неща, които не намалявакато го споделяш. Аз вероятно чета около1 000 съобщения на ден от пощенски списъци,форуми, имейли от поддръжка на клиентите,Google +, Twitter иоще.

Начинаещите могат дапразнуват провала, докато експертитерядко го признават. За начинаещиявсичките препятствия, провали ипредизвикателства водят към пътя напред.Начинаещите обикновено не се страхуват,те просто правят неща – може да сеполучат, може да не – но те нямат същотоизбягване на риска, което експертитеимат.
Начинаещите получаватудовлетворение от решаването на многомалки проблеми, които са чудеснипоказатели, които ги държат мотивирани.Експертите строят по-големи неща и задълго време, така че когато нещо сеобърка се обърква доста зле. Малкитепроблеми, които начинаещия решава сакато семена в градина, намираш ги и гиизползваш за тор – те са гориво. Евентуалноможе да имаш добре поддържана собственост,но аз мисля, че малката градина епо-забавна и по-достъпна. Повече хорамогат да участват, защото оградата е пониска или я няма въобще.

Щом веднъж съберешдостатъчно експерти заедно, тогаваобикновено започва битката. Дори Бийтълсса се борили помежду си, за кой енай-добрия. Експертите започват давиждат миниатюрните разлики помеждуси и обикновено разпиляват усилиятаси. Може да е многословие, или титли заусилия, какви лицензи използват или не,кой е повече от някой друг. Начинаещитене знаят достатъчно да ги е грижа затези неща все ощетовае свободата, на която начинаещите се наслаждават,дори да е за малко. Начинаещите са склоннида виждаткакво имат общо помежду си, експертитевиждат само разликите си. Много експертине искат да споделят знанието си, аначинаещите нямат какво да споделят,все още, освен окуражение и ентусиазъмс другите начинаещи. Експертите обичатда се побеждават един друг, честопублично, начинаещите завладяват себеси и собствените си предизвикателстваи преживяването на това не може да бъдеотнето от никого. Начинаещите няматсилни убеждения, те все още не могат даги имат.

Свързвайки товаконкретно с електрониката, проектитес Arduinoса навсякъде. Акозапочвате в електрониката, когато нещокато Arduino еоколо начинаещите, интересни неща могатда се случат. Начинаещите огъват нещата,развалят нещата, те правят неща, коитоекспертите не могат да си представят итова е нещо добро. Някои от найразрушителните нововъведения идват отхора човъркащи, не знаейки какво точноправят и по късно стават експерти самода бъдат заместени от нова вълна отчовъркащи. Това е безкраен цикъл от хораправещи странни неща, защото „ не сазнаели по-добре”.

Електрониката епълна с проблеми, но също е пълна с хорапреодоляващи тези проблеми – забавное да си около тези хора. Те са убедени,че ако опитат ще решат проблема. Презгодините се опитах да събера историитена хората, които ми пишеха от Hack-a-Day,MAKE, илиAdafruit затова как за кратко време те преминаватот не знаейки нищо нищо за електроникатадо да са способни да направят нещо, коетовинаги са искали да направят, и как саоткрили, че са имали този потенциал презцялото време. Всичко, което е трябвалода направят е да слушат собствения сиглас, а не някой друг казващ им, че немогат да го направят по една или другапричина.

Когато научаваш нещаза електрониката, обикновено не знаешколко е „достатъчно”, докато не откриешколко е „твърде много”. Начинаещитеса изпълнени с несигурност как ще свършатнещата – това е забавната част –изненадата, неочакваното, как знаниетое създавано. Експертите имат очаквания.Начинаещите могат да се нагодят, защотооще не са си формирали навиците, всеоще, експертите са склонни да действатпо установените правила и изискватсъщото от другите. Експертите ценят,това което имат, начинаещите ценят това,което все още нямат.
Начинаещите могат дапоемат повече рискове от експертите –те започват от нулата и нямат какво дагубят. Експертите се тревожат, че акоса експерти в едно нещо, те ще е нужнода са експерти ив други неща, в противенслучай експертността им ще е под съмнение.За експертите много неща са лесни, защотоса ги правили много пъти. Експертитестават нетърпеливи (със себе си и сдругите), начинаещите са търпеливи исмели, защото те все още не знаят, че щестане лесно. Експертите имат гордост,начинаещите не могат да се самозаблудяттолкова лесно.

Да започнеш сега даправиш неща е фантастично. С 3Dпринтери, лазерниизрязващи машини, MakerFaires, hackerspaces, Techshops, Instructables,хардуер на принципите на отворения кодникога не е било по-добро време. Сигуренсъм, че всяко поколение казва това, ноаз наистина мисля, ч е така. Започвайкисега ти можеш да изследваш повече,по-бързо, по-евтино и с повече хора. Товавсичко е ново също – трудно е за койтои да е да е експерт, все още. Това се сеслучи с домашно създадените компютрии със Уеб. В света на на хората правещинеща, ние все още откриваме нещата. Имаоще много време преди да станем експертив това или онова.

Някои от най-талантливитехора, които знам имат дузина интересии хобита. Когато ги попитам за това, теотговарят „ Обичам да се уча”. Мисля,че новите открития и удоволствието отученето са същността на това да си тованещо за начинаещите, за   коетоси мисля. Да, когато овладееш нещо, товае ценно, но тогава част от товето пътуванее свършила – ти си пристигнал и номерае да намериш нещо, в което винаги ще имашусещането за чудо. За това мисля, чеучените и хората на изкуството, коитообикновено са експерти, обичат товакоето правят, винаги има нещо новонапред. Възможно е да си експерт, но всепак да запазиш нагласата на начинаещия.Трудно е, но експертите могат да гонаправят. В създаването на неща, визкуството, в науката, в инженерствотовинаги може да си начинаещ за нещо коетоправиш – областите са твърде големи зада знаеш всичко.
Тъй като започнах сцитат от Луис Карол, реших да завърша стакъв.

Алиса стигна доразклонение на пътя. „Кой път да поема?”попита тя.

Къде искаш даидеш?” отговори Честърширската котка.

Не знам”отвърна Алиса.

тогава” казакотката „няма значение”

– Алиса в странатана чудесата

If you have any claims regarding copyright contactme by e-mail. I use the article non-commercially.

 

Статията с коментарите към нея може да се прочете на : Zen and the Art of Making. 
Авторското право е на © 2011 O’Reilly Media, Inc

Advertisements

Какво мислиш ти за това?

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Дзен и изкуството на правенето at времето.

meta

%d bloggers like this: